• test

RODO

Administratorem Twoich danych jest  NZOZ DAREK DENTAL Przychodnia Stomatologiczna Dariusz Kaczyński z siedzibą w Siedlcach przy ul. Kazimierza Pułaskiego 63/1,  wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 821-123-99-20. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy IODO  w postaci adresu e-mail: derek.dental@wp.pl  Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem  siedziby.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem kontroli IODO  wysyłając wiadomość e-mail  Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyznaczony punkt  kontroli IODO

Joanna Kaczyńska

 telefon: 504 007 107

 e-mail: derek.dental@wp.pl